Notár Košice

Poskytujeme kvalifikované dôveryhodné služby - mandátny certifikát, kvalifikovaná elektronická pečať

Začala registrácia prijímateľov 2% z dane - nezmeškajte túto povinnosť a registrujte sa u nás.

Od 01.11.2023 môžete vykonať zápis alebo zmenu v Obchodnom registri vo Vašej obchodnej spoločnosti aj prostredníctvom notára ako registrátora na základe Vašej žiadosti

Vážení klienti, registrácia do zoznamu prijímateľov 2% na rok 2023 je od 01.09.2023 opätovne spustená. Preto neváhajte kontaktovať náš notársky úrad za účelom spísania notárskej zápisnice. S pozdravom notár.