Notár Košice

Poskytujeme kvalifikované dôveryhodné služby - mandátny certifikát, kvalifikovaná elektronická pečať

Od 1.11.2023 môžete vykonať prvozápis Vašej spoločnosti s ručením obmedzeným aj prostredníctvom notára ako registrátora na základe Vašej žiadosti. Zobraziť INÉ OZNÁMENIA

Vážení klienti, od 01.11.2023 sme pripravení zabezpečiť zápis Vašej novovznikajúcej spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra. Hlavnými výhodami sú úspora času-zápis už na nasledujúci deň, neformálnosť konania a nezmenená cena (porovnateľná  so súdnym poplatkom). Preto neváhajte kontaktovať náš notársky úrad za účelom vykonania zápisu do obchodného registra. S pozdravom notár.