Notár Košice

Zápis do registra partnerov verejného sektora – RPVS

Ako to funguje?

 1. Kontaktujete nás.
 2. Vyžiadame si základné informácie o firme a vlastníckej štruktúre.
 3. Oboznámime Vás s cenou v závislosti od zložitosti registrácie.
 4. Vyžiadame si kompletné podklady.
 5. Verifikácia a zápis do RPVS.

Mate záujem prijímať finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, či iného verejného rozpočtu a nie ste subjektom verejnej správy?

Poskytovateľ s Vami neuzatvorí zmluvu a nebudete môcť čerpať peniaze prevyšujúce sumu 100.000€ alebo vyše 250.000€ v úhrne počas kalendárneho roka, ak nebudete zaregistrovaní v RPVS.

Partnerom verejného sektora je:

 • Dodávateľ a subdodávateľ vo verejnom obstarávaní,
 • Subjekt, ktorý získava peniaze od zdravotnej poisťovne,
 • Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti,
 • Držiteľ banského či geologického oprávnenia,
 • Držiteľ oprávnenia na podnikanie v energetike,
 • Subjekt, ktorý získava peniaze z eurofondov alebo investičné stimuly,
 • Ten kto prijíma majetok, majetkové práva alebo práva od „verejného sektora“ alebo zdravotnej poisťovne,
 • Ten, kto nadobúda pohľadávku voči „verejnému sektoru“,
 • Ten, kto získava peniaze od PPA v segmente poľnohospodárstva,
 • Veriteľ v konkurznom konaní, ak má pohľadávku nad 1 mil. EUR a chce sa vyhnúť režimu spriazneného veriteľa,
 • Subjekt, ktorý získava peniaze od vybraných právnických osôb a s nimi prepojených osôb.

Pre viac informácií kliknite na LINK: https://www.justice.gov.sk/Stranky/Registre/Dalsie-uzitocne-zoznamy-a-registre/RPVS/FAQ.aspx

Vážení klienti, od 01.11.2023 sme pripravení zabezpečiť zápis Vašej novovznikajúcej spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra. Hlavnými výhodami sú úspora času-zápis už na nasledujúci deň, neformálnosť konania a nezmenená cena (porovnateľná  so súdnym poplatkom). Preto neváhajte kontaktovať náš notársky úrad za účelom vykonania zápisu do obchodného registra. S pozdravom notár.