Notár Košice

Vydávanie výpisov z Obchodného registra Slovenskej republiky

Na žiadosť účastníka notár alebo ním poverený zamestnanec vydáva výpisy z obchodného registra Slovenskej republiky, a to z obchodného registra ktoréhokoľvek súdu v Slovenskej republike. Požiadať o vydanie výpisu z obchodného registra môže ktokoľvek, keďže sa jedná verejný register.

Výpisy z obchodného registra vydávame na počkanie!

Cena za vydanie jednej strany výpisu z obchodného registra je 1,33 eur bez DPH.

Pozor zmena sídla Notárskeho úradu z Moyzesovej 32 na Vojenskú 14 (budova Stavebného bytového družstva I), bezproblémové parkovanie pred budovou Stavebného bytového družstva I je Vám k dispozícii. Tešíme sa na Vašu návštevu. Tím Notárskeho úradu JUDr. Miriam Imrich Breznoščákovej, PhD.