Notár Košice

Vydávanie výpisov z Obchodného registra Slovenskej republiky

Na žiadosť účastníka notár alebo ním poverený zamestnanec vydáva výpisy z obchodného registra Slovenskej republiky, a to z obchodného registra ktoréhokoľvek súdu v Slovenskej republike. Požiadať o vydanie výpisu z obchodného registra môže ktokoľvek, keďže sa jedná verejný register.

Výpisy z obchodného registra vydávame na počkanie!

Cena za vydanie jednej strany výpisu z obchodného registra je 1,33 eur bez DPH.

Vážení klienti, registrácia do zoznamu prijímateľov 2% na rok 2023 je od 01.09.2023 opätovne spustená. Preto neváhajte kontaktovať náš notársky úrad za účelom spísania notárskej zápisnice. S pozdravom notár.